american flag waving for a national holiday in washington dc

Trump President. En nu?

Peilingen blijven lastig, maar dat wist u natuurlijk al na de Brexit. Waar Trump een aantal weken geleden kansloos leek om het hoogste ambt in Amerika te kunnen bekleden, is de waarheid toch weerbarstiger. Hij wordt de nieuwe president.

Peter Siks

Peter Siks – Beleggerstrainer Alex

De eerste reactie van de markten was woensdagochtend negatief. De AEX-index opent zo’n 2,5 – 3% lager. Maar als we dit corrigeren voor de kleine ‘relief rally’ van maandag lijkt het allemaal mee te vallen. De ergste verliezen lijken inmiddels weggewerkt. In dit artikel ga ik geen glazen-bol-uitspraken doen maar zal ik vooral schetsen hoe het politieke landschap – qua formele macht – in Amerika er nu voorstaat.

Structuur
De Amerikaanse politiek kent een aantal belangrijke organen. De oorspronkelijke grondleggers zijn uitgegaan van drie deelgebieden (‘branches’): wetgevend, uitvoerend en juridisch.

Ten eerste is daar ‘The Congres’ (vergelijkbaar met het parlement) dat bestaat dat twee afdelingen: het huis van afgevaardigden (435 leden en vergelijkbaar met de Tweede Kamer) en de senaat (100 leden en vergelijkbaar met de Eerste Kamer). Elke staat levert twee senatoren en het aantal leden in het Huis van Afgevaardigden hangt af van het aantal inwoners in een staat. Belangrijkste taken zijn het maken van wetten en het goedkeuren van de door de president voorgedragen rechters voor de Supreme Court, het federaal budget goedkeuren en het afkondigen van een staat van oorlog.

De president van de Verenigde Staten (met de vice-president) vormt samen met zijn ministers het kabinet. De president is daarmee onderdeel van de ‘branche’ ‘uitvoerend’ en is daarmee eigenlijk de uitvoerder van de wetten die door het Congres gekomen zijn.

Het derde deelgebied is juridisch met als hoogste orgaan “The Supreme Court”. Hierin zitten negen rechters die voor het leven benoemd zijn.

Huidige situatie
Waarom is deze korte schets van belang? Het geeft inzicht in hoe de (Republikeinse) macht verdeeld is. Want we hebben niet alleen een Republikeinse president, maar ook de senaat is overwegend Republikeins (52 om 48). Daarnaast hebben de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden de meerderheid. Als we hier dan ook nog bij optellen dat de Supreme Court een nieuwe rechter nodig heeft, die voorgedragen mag worden door Trump, wordt het Republikeinse overwicht in de drie ‘branches’ qua politiek bestuur duidelijk.

Dit betekent dat de macht van de president, die toch al aanzienlijk is, geen fundamentele tegenstand zal krijgen als hij het land een bepaalde richting wil opsturen. Overigens moet nog wel blijken in hoeverre de Republikeinen Trump een blanco cheque gaan geven, met name wat betreft het voeren van een protectionistische politiek.

Welke macht heeft de President?
De macht van de president van de grootste economie ter wereld is niet oneindig maar wel groot. En houd voor ogen dat Trump deze macht dus mogelijk gaat gebruiken.

 • Hij is opperbevelhebber van de strijdkrachten. Hij mag een militaire actie zonder toestemming van het parlement toestaan als deze korter dan 90 dagen is. Hij kan een land echter niet een (officiële) oorlog verklaren.
 • Hij benoemt de rechters, met toestemming van de Senaat.
 • Hij kan wetten voorstellen in zijn State of the Union of hij kan dit doen via een ‘Congres-man’ (maar die is altijd te vinden). Voorbeeld hiervan is Bush met zijn oprichting van het Departement of Homeland Security in 2002.
 • Verder kan hij (handels)verdragen sluiten die goedgekeurd moeten worden door de Senaat.
 • De president benoemt ambassadeurs.
 • De president kiest zijn eigen mensen om zich heen. Dit zijn de mensen die leiding geven aan de verschillende departementen zoals Secretary of State, Secretary of the Treasury, Secretary of Justice en Secretary of Defense om er een aantal te noemen;
 • De president kan wetten die al door het Congres gekomen zijn, afkeuren met een veto. Dit kan hij trouwens ook op een minder duidelijke manier doen door de wet eenvoudig niet te tekenen. In beide gevallen staat het Congres niet geheel buiten spel (ze kunnen de wet opnieuw indienen bijvoorbeeld) maar in de praktijk is de macht van de president groot bij de invoering van nieuwe wetten.
 • De president kan decreten uitvaardigen (vergelijkbaar met een Algemene Maatregel van Bestuur). Deze moeten weliswaar ter verduidelijking van een reeds bestaande wet zijn maar in de praktijk is de link soms lastig te leggen. Het wordt regelmatig gebruikt (Obama deed het meer dan 200 maal) en kan dus wel een manier zijn voor een president om ‘zijn eigen wetten’ te maken. Dit wordt trouwens wel beoordeeld door de Supreme Court. Ook kan de volgende president zo’n decreet intrekken.
 • De president kan gratie verlenen.
 • Hij kan mensen voordragen voor overheidsfuncties (eigenlijk iedereen behalve het Congres zelf) maar dit moet wel voorgelegd worden aan het Congres. Uitzondering hierop is als het Congres reces heeft. Dan kan de president direct iemand benoemen. (Obama is hiervoor op de vingers getikt toen hij dit deed).
 • De president mag (geheime) informatie achterhouden als dit in het belang van de nationale veiligheid is.

Kortom, de president van de Verenigde Staten van Amerika is een machtig man die wel degelijk zijn stempel op het politieke landschap kan drukken. Zeker als de politieke partij die hij vertegenwoordigt ook een meerderheid in het Congres heeft. Van dit laatste is nu sprake en Trump zal vanaf 12:00 uur, 20 januari 2017 aan het roer staan van het machtigste land ter wereld.

Wat betekent dit voor u als belegger op iets langere termijn?
Dit is een lastige vraag, ook omdat het programma van Trump niet helder is en de financiering van zijn plannen ook niet. (U komt via deze link trouwens op de homepage van Trump terecht). Maar de signatuur van zijn ideeën is veel meer intern gericht (Make America great again) en op een aantal gebieden duidelijk conservatiever dan die van zijn voorganger Obama. (Wapenbezit, immigratie en energie om er een paar te noemen). En hoewel hij verzoenende woorden sprak vanochtend, is het de vraag hoeveel die waard zijn. Want hij was niet alleen onberekenbaar tijdens zijn campagne, hij nam het ook niet zo nauw met de waarheid. Zijn uitspraken waren maar voor 15% waar of grotendeels waar (bron: politifact). De vraag voor u als belegger is er veel meer een van de langere termijn. Wat gaat een Republikeinse president met veel politieke macht daadwerkelijk nastreven? En hoe zou de beurs daarop kunnen reageren? Misschien is het toch zaak om het ‘verkiezingsprogramma’ van Trump eens door te nemen en daar uw eigen mening over te vormen.

Terug naar het Beleggerskompas

Peter Siks

Peter Siks – Beleggingstrainer Alex

Peter is vloerhandelaar, opleider van marketmakers en trading manager van een effectenhuis geweest. Sinds 4 jaar is hij beleggingstrainer bij de Alex Academy. Daarnaast is hij co-auteur van het boek ‘Beleggen voor Dummies’ en auteur van ‘Beleggen is niet eng’.
Blijf op de hoogte van de artikelen van Peter en onze andere specialisten via het Alex Twitter of Facebook account.

Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel en betreft geen beleggingsadvies van Alex Vermogensbank. Het is belangrijk dat iedere belegging die u overweegt, past bij uw persoonlijke beleggersprofiel. Wij adviseren u om alleen te beleggen in financiële instrumenten die aansluiten bij uw kennis en ervaring.
voetbal2-e1478683516321_960

Rolt de bal ook financieel?

Wat u moet weten over beleggen in voetbalclubs

Dans der miljoenen. Miljoenenbal. Nee, het gaat hier niet over een danswedstrijd met kans op groot financieel gewin. Het gaat hier over de hoogst haalbare competitie voor voetbalclubs: de Champions League (CL). Nu de nodige voorrondes zijn geweest en de meeste vaderlandse competities weer zijn begonnen, rijst de vraag of beleggen in de ‘voetbalsector’ naast een extra sportieve beleving ook daadwerkelijk geld oplevert.

Hans Oudshoorn

Hans Oudshoorn – Beleggerstrainer Alex

Hoe kunt u beleggen in de voetbalsector?
Een jaar of twintig geleden was er nauwelijks sprake van, maar tegenwoordig hebben steeds meer voetbalclubs een notering aan de beurs. Net als voor andere bedrijven vormt de beurs een financieringsbron en met een grote schare fans vormt plaatsing van aandelenkapitaal meestal geen probleem. Tevens is het een makkelijke manier om het voetbalbedrijf, ofwel het merk, bij een nog bredere groep onder de aandacht te brengen. Dichtbij huis vinden we op de lokale markt de aandelen van AFC Ajax, op de beurs van Milaan die van AS Roma, Lazio Roma en Juventus Football Club. In Frankfurt heeft Borussia Dortmund een notering en in Parijs vindt u OL Groupe, ofwel Olympic Lyonnais. Het land met de meeste noteringen is Portugal. Van Sport Lisboa e Benfica tot en met Futebol Clube Do Porto. U kunt dus eenvoudig in individuele clubs beleggen, de ISIN-codes vindt u onderaan het artikel.

Koersontwikkeling nader bekeken
Na de uitschakeling in de voorrondes van de CL door Rostov handelt het aandeel Ajax zo’n 3-5% lager. AS Roma heeft daags na de uitschakeling (ook voorrondes CL) zelfs 10% ingeleverd. Diezelfde 10% had het aandeel overigens in de dagen daarvoor gewonnen. Het resultaat uit de eerste wedstrijd tegen FC Porto bood namelijk hoop op een succesvolle uitkomst (1-1), vandaar dat de koers piekte. Porto, dat de return met 3-0 won van AS Roma is ongeveer 15% in koers gestegen. Kortom: behaalde resultaten op het veld vertalen zich als een rappe buitenspeler in de koersontwikkeling.

Er zijn dus tussentijdse uitschieters, maar wie naar de grafieken van de individuele aandelen kijkt, kan voor de lange termijn maar één conclusie trekken: als belegging rolt het balletje niet zo lekker over de grasmat. Er bestaat zelfs een heuse index met bijbehorende ETF, de STOXX® Europe Football, waarvan u hieronder de grafiek ziet. Ook deze index heeft sinds de midden jaren negentig een glijvlucht laten zien.

bal financieel grafiek

Het huishoudboekje van voetbalclubs
Voor Ajax, en voor de meeste andere beursgenoteerde voetbalclubs, geldt dat een positief operationeel resultaat voor een belangrijk deel te danken is aan recettes uit de Champions League. Doet een club niet mee aan de elitecompetitie, dan staan de resultaten al snel onder druk. Zo ook naar verwachting bij Ajax over het seizoen van 2015-2016 (de definitieve cijfers zijn er nog niet), toen de club niet uitkwam op het hoogste Europese niveau. Sterker nog, zonder de Champions League was er de afgelopen vijf jaar nooit sprake van een positief operationeel resultaat.

Blind staren op deelname aan Europees voetbal (op het hoogste niveau) is wellicht wat kortzichtig, er bestaat ook nog zoiets als de verkoop van spelers en merchandise. De verkoopopbrengst van spelers is moeilijk in te schatten. Over merchandise is meer bekend. Grote clubs houden roadshows over de wereld om de club te promoten, supporters te werven, maar bovenal ook om de kas te spekken. Daar komt voor Ajax grofweg 10-15% van de omzet vandaan. Ook Manchester United verkoopt veel shirtjes maar een belangrijk deel van de winst vloeit uiteindelijk door naar sponsor en shirtmaker Adidas. Het is dus belangrijk een inschatting te maken hoeveel een club daadwerkelijk aan merchandise overhoudt. Een leuk artikel over de ‘opbrengstmythe van shirtverkoop’ kunt u hier lezen.

De conclusie
In historisch perspectief zien de koersgrafieken van voetbalclubs er niet aantrekkelijk uit. Deelname aan de Champions League vormt een belangrijke impuls voor de bedrijfsresultaten en de beurskoers. Voor een duurzame koersontwikkeling lijkt jaarlijkse deelname en het pakken van prijzen een must. Onder het motto: ‘Je moet schieten, anders kun je niet scoren’ kan op de korte termijn prima een financieel goaltje gemaakt worden. Dat gaat het meest effectief via de individuele aandelen. Binnen de ETF zitten namelijk vaak zowel de winnaars als verliezers. Hoe ironisch. Kom je elkaar als club misschien een keer niet tegen op het veld, dan wel weer op de beurs.

Succes met beleggen!

Hans Oudshoorn
Beleggerstrainer Alex

Twitter: twitter.com/hansoudshoorn

 • • AFC Ajax (ISIN NL0000018034)
 • • AS Roma (ISIN IT0001008876)
 • • Lazio Roma (ISIN IT0003621783)
 • • Juventus Football Club (ISIN IT0000336518)
 • • Borussia Dortmund (ISIN DE0005493092)
 • • OL Groupe (ISIN FR0010428771)
 • • Sport Lisboa e Benfica (ISIN PTSLB0AM0010)
 • • Futebol Clube Do Porto (ISIN PTFCP0AM0008)
 • • STOXX® Europe Football etf (ISIN CH0013549974)

Terug naar het Beleggerskompas

Hans Oudshoorn

Hans Oudshoorn – Beleggingstrainer AlexGouden Stier Nominatie

Hans is al vanaf de oprichting werkzaam bij Alex en sinds 10 jaar beleggingstrainer van de Alex Academy. Hij is co-auteur van het boek ‘Beleggen voor Dummies’ en columnist van onder andere NRC Handelsblad en DFT.
Blijf op de hoogte van de artikelen van Hans en onze andere specialisten via het Alex Twitter of Facebook account.

Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel en betreft geen beleggingsadvies van Alex Vermogensbank. Het is belangrijk dat iedere belegging die u overweegt, past bij uw persoonlijke beleggersprofiel. Wij adviseren u om alleen te beleggen in financiële instrumenten die aansluiten bij uw kennis en ervaring.
orde_chaos1-e1478813258102_960

Orde in de informatiechaos

Peter Siks

Peter Siks – Beleggerstrainer Alex

Als belegger bent u ongetwijfeld op zoek naar goede informatie. Gelukkig bestaat er zoiets als internet en daar is veel op te vinden. Heel veel. En misschien zelfs wel te veel. Want ziet u door de (informatie) bomen het bos nog?
Dit is de reden waarom veel beleggers vaak een beperkte set aan websites bezoeken waar ze hun informatie vandaan halen. Anders worden ze bedolven door te veel informatie.

Toch wil ik u vragen om eens naar de volgende website te gaan http://www.tradingeconomics.com/. Ik ben zeer onder de indruk ben van de getoonde data. Let wel, het betreft hier vooral economische data zoals inflatie-, industriële productie- of werkloosheidscijfers. Op macro-economisch niveau dus, niet op het niveau van individuele bedrijven. Op deze website staat bijvoorbeeld dat er 300.000 indicatoren zijn voor 196 landen. Als u op zoek bent naar de Russische olieproductie, dan vindt u die ook! Verder staat hier ook het belangrijkste nieuws vinden, de verwachtingen voor rentes, economische groei en nog veel meer relevante informatie. Ook biedt de site een uitgebreide economische cijfers agenda waarbij u kunt selecteren op mogelijke markt impact.

In de screenshot ziet u een overzicht van de indicatoren.

orde infochaos screenshot

Kortom, een website om eens uitgebreid te bekijken op een regenachtige zondagmiddag.

Veel succes met het zoeken én vinden van informatie op deze website.

Terug naar het Beleggerskompas

Peter Siks

Peter Siks – Beleggingstrainer Alex

Peter is vloerhandelaar, opleider van marketmakers en trading manager van een effectenhuis geweest. Sinds 4 jaar is hij beleggingstrainer bij de Alex Academy. Daarnaast is hij co-auteur van het boek ‘Beleggen voor Dummies’ en auteur van ‘Beleggen is niet eng’.
Blijf op de hoogte van de artikelen van Peter en onze andere specialisten via het Alex Twitter of Facebook account.

Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel en betreft geen beleggingsadvies van Alex Vermogensbank. Het is belangrijk dat iedere belegging die u overweegt, past bij uw persoonlijke beleggersprofiel. Wij adviseren u om alleen te beleggen in financiële instrumenten die aansluiten bij uw kennis en ervaring.
Way choice. Isolated 3D image

Aandelenbeurs op keerpunt

Als technisch analist volg ik trends, op zich heel simpel. Door een aantal regels toe te passen kun je de start van elke nieuwe trend goed herkennen, maar ook het einde ervan. Uiteraard is de praktijk iets complexer, maar de principes en regels zijn eenvoudig. Mijn visie is dus niet gebaseerd op economische indicatoren, zoals inflatie of groei, maar juist hoe de markten erop reageren. 

Royce Tostrams

Royce Tostrams – Technische Analyse specialist

10-stappenplan
Bij de TOSTRAMS Groep passen we heel strikt het 10-stappenplan toe. Hierin zitten alle objectieve regels om een trend te herkennen. Van groot belang is het principe dat een meerjarige trend altijd prevaleert boven de korte termijn of waan van de dag. Hoe langer een grafiek, des te belangrijker zijn nieuwe richtinggevende signalen. Daarom geef ik in deze aflevering een ultra lange visie.

Onderzoek wijst uit dat de geschiedenis zich voortdurend herhaalt, dat zien we terug in de steeds weer terugkerende golfbewegingen, waarin verschillende Assetclasses, zoals aandelen, vastgoed, grondstoffen en obligaties, ten opzichte van elkaar bewegen. Zo zegt mijn technische visie dat je je exposure in staatsleningen, die het al enkele jaren heel goed doen, al wat mag afbouwen, aangezien de rente mogelijk volgend jaar weer gaat stijgen.

Rekverband tussen de economie en de beurs
Als de rente weer oploopt, zullen beleggers hun kapitaal uit staatsleningen repatriëren, want obligaties gedijen nu eenmaal niet bij een oplopende rente. Juist aandelen en vastgoed zullen dan een beter perspectief gaan bieden. En op termijn geloof ik ook in grondstoffen, die zijn nu duidelijk achtergebleven. Kijk alleen maar naar de olieprijs die 2 jaar geleden ruim twee keer zo hoog stond als nu. We zouden thans aan de vooravond van een kleine schaarbeweging kunnen staan: uit staatspapier naar risicovolle Assets. Dit is een normaal onderdeel van de Businesscycle die we elke 4 tot 6 jaar op de markten zien. Beurzen en economie zijn sterk met elkaar verbonden, maar reageren niet ‘een-op-een’ op elkaar. Doordat beleggers altijd proberen vooruit te lopen op de economie, zit er soms lucht in de koersen. Zie het als een stuk elastiek dat tussen economie en de beurs zit en dat af en toe wordt opgerekt of juist weer terugveert. Als technisch analist probeer ik nooit slimmer dan de beurs te zijn. Wel probeer ik de technische signalen zo goed mogelijk op te vangen.

De beurs gaat verdubbelen
Dat je de komende jaren in aandelen moet beleggen, is natuurlijk geen spectaculaire uitspraak. Dat wordt het wel als ik zeg dat onze beurs minimaal in waarde zal verdubbelen. Kijk maar eens naar de grafiek van de AEX Total return index. Dat is de herbeleggingsindex (inclusief dividenden) sinds 1996, daarop is de zware horde 1270-1280 opwaarts gebroken. Hiermee is een trading range van ruim 20 jaar aan de bovenzijde verlaten. Het eerste koersdoel ligt rond 3000, het volgende rond 3800. Voor de AEX impliceert dit in eerste instantie een koersdoel rond 900, in tweede instantie van 1335. Ik heb het dan over een stijging die nog tot ver in het volgende decennium zal aanhouden. Datzelfde technische beeld zien we op Wall Street en zelfs op de Duitse beurs. Ook hierbij geldt dit niet voor volgende week of volgende maand, maar voor de komende jaren. Eigenlijk laat deze analyse slechts één conclusie toe: aandelen moeten een substantieel deel van uw beleggingsportefeuille vormen.

keerpunt_grafiek

Terug naar het Beleggerskompas

Royce Tostrams

Royce Tostrams – Technische Analyse specialist

Royce P.B. Tostrams is sinds eind jaren 70 betrokken bij de financiële markten. Hij werkte o.a. bij Rabobank, Robeco, IRIS en de ING Groep als hoofd van de afdeling Technische Analyse. Hij heeft landelijke bekendheid verworven door zijn wekelijkse columns voor BNR Radio, zijn tv-optredens en zijn uitspraken in landelijke dagbladen.
Blijf op de hoogte van de artikelen van Royce en onze andere specialisten via het Alex Twitter of Facebook account.

Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel en betreft geen beleggingsadvies van Alex Vermogensbank. Het is belangrijk dat iedere belegging die u overweegt, past bij uw persoonlijke beleggersprofiel. Wij adviseren u om alleen te beleggen in financiële instrumenten die aansluiten bij uw kennis en ervaring.
Basic maths 1+1=2 on a chalkboard.

Sems ideale beursformule

Toen Nederland in april 1978 aan het Damrak te Amsterdam met een Optiebeurs begon, had de lokale handel nauwelijks kennis van zaken. Ook ik niet, als zoon van een handelaar in aandelen Koninklijke Olie. We leerden het vak in de praktijk met vallen en opstaan. We verdienden en verloren! En we hielpen elkaar door financiële misstappen heen.

Sem van Berkel

Sem van Berkel – Beleggingsgoeroe en eigenaar SEM

Closing rotation
Als er bijvoorbeeld veel vraag was naar een bepaalde uitoefenprijs lieten we de prijs net zolang oplopen totdat er geen kopers meer waren. Zo kon het voorkomen dat een call met uitoefenprijs 10 duurder was dan een call met uitoefenprijs 9,50. Aan het eind van de beursdag brachten we alles in een closing rotation weer in lijn en daar konden slimme jongens flink van profiteren.

Delta’s
Het afdekken van de optieposities gebeurde een paar keer per dag.  En dan hoofdzakelijk gebaseerd op delta’s: de relatie tussen de beweging van de aandelenkoers en de optie. Voor het gemak bepaalden we de delta voor de ‘at the money’ (koers = uitoefenprijs) op 50: call 50 en put 50, samen 100. De gemiddelde beweeglijkheid van het aandeel, een belangrijk onderdeel van de optiepremie, werd op de achterkant van een sigarendoos in de crowd berekend: (hoog minus laag) gedeeld door de helft van (hoog plus laag).

De beginjaren waren zorgeloos en we maakten iedere dag pret, legden een kaartje bij Tante Annie in de hoek van de Beurs van Berlage en op vrijdag met z’n allen de Jordaan in naar Ome Nol. Toen de personal computer z’n intrede deed en iedereen razendsnel de theoretische prijzen van opties kon berekenen, was het afgelopen met ontspannen handelen. Je moest heel goed oppassen en daarbij regeerden de conversieprijzen voortaan.

Nieuwe digitale beurswereld
Anno september 2016, achtendertig jaar later, is de wereld heel anders. Miljarden stromen 7 dagen in de week 24 uur per dag over de wereldmarkten: grondstoffen, aandelen, obligaties en valuta op zoek naar een lucratieve bestemming. Waar vroeger een vriendje in Londen me belde met nieuws dat enkele minuten later pas Amsterdam bereikte, weet iedereen nu hetzelfde op hetzelfde moment waar ook ter wereld. Dankzij de digitale media. Koersvorming wordt nu door computerprogramma’s gedicteerd. Het beursvak is een industrie geworden, de grootste ter wereld.

Mijn conclusie
Ten eerste dat de handel nog maar voor weinig particulieren is weggelegd. Je kunt wel proberen mee te lopen met de econometrie van de grote marktpartijen, maar de spread is zo marginaal dat je de posities zeer groot moet opzetten om nog een boterham te verdienen.
Ten tweede dat speculatie over een langere termijn gemeten tot verlies leidt. Ook met gedegen huiswerk en marktgevoel doe je het de eerste keer goed, de tweede ook en vervolgens ga je de derde keer nat voor de eerste twee erbij.
Aan de bar van de sportclub en op verjaardagen worden ‘klappertjes’ breed uitgemeten, bij verliezen hoor je niets. Wat overblijft is beleggen, positie nemen in een fundamenteel sterk aandeel en dat voor een lange periode, zeg 5 jaar. Het streven moet zijn een redelijk rendement inclusief dividend en dan denk ik tussen de 3,5 en 5% na kosten. Zodra een notering gaat ‘stinken’ moet je wegwezen, je verlies nemen. Want slechte berichtgeving volgt elkaar snel op en voor je het weet is de prijs aan gort. Winkeldochters aanhouden in de hoop op herstel is ‘dood geld’. De portefeuille moet 100% gezond zijn en de waan van de dag kunnen weerstaan.

Het mooiste is om gestaffeld te acteren, bijvoorbeeld iedere maand voor een deel van het beschikbare bedrag. Dan bouw je ‘op de golven’ een positie op en zodra je een mooi rendement hebt behaald, liquideer je en begin je opnieuw.

Volg je boerenverstand
Voor de samenstelling van een goede portefeuille volstaat een boerenverstand. Stel jezelf de vragen: Waar is veel van? Waaraan is behoefte? Hoe ziet de toekomst eruit? Zo is het niet moeilijk om te bedenken dat onze ASML, als wereldmarktleider in de productie van chipmachines, niet mag ontbreken. Ahold Delhaize, Heineken en Unilever zijn zekerheden. Met AkzoNobel, DSM, Philips, RELX en Wolters Kluwer heb ik geen moeite. Voor een stukje is Aalberts, Gemalto, KPN en Randstad ook goed. Bij banken en verzekeraars ben ik voorzichtig geworden, net als bij olie- en oliegerelateerde aandelen. Tot slot: Kijk ook over de grens, want de spoeling is in Amsterdam dun geworden. En gebruik opties met het doel van 1978 voor zekerheid en voor het verhogen van uw rendement.

Met vriendelijke groet,

Sem van Berkel

Terug naar het Beleggerskompas

Sem van Berkel

Sem van Berkel – Beleggingsgoeroe en eigenaar SEM

Alex’ huisgoeroe Sem van Berkel behoeft nauwelijks introductie. Dankzij zijn werk bij de Amsterdamse Optiebeurs als handelaar, marketmaker, bankdirecteur en vermogensbeheerder, bezit hij meer dan 30 jaar aan waardevolle beurservaring. Als ambassadeur van Alex Vermogenbank deelt hij zijn kijk graag met u.
Blijf op de hoogte van de artikelen van Sem en onze andere specialisten via het Alex Twitter of Facebook account.

Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel en betreft geen beleggingsadvies van Alex Vermogensbank. Het is belangrijk dat iedere belegging die u overweegt, past bij uw persoonlijke beleggersprofiel. Wij adviseren u om alleen te beleggen in financiële instrumenten die aansluiten bij uw kennis en ervaring.
Inhaalrace-e1478682408707_960-2_960

Inhaalrace Europa?

Martijn Rozemuller

Martijn Rozemuller – Managing director Think ETF’s

De kloof tussen Amerikaanse aandelen en Europese aandelen is, in tegenstelling tot de verwachting van veel analisten, dit jaar alleen maar groter geworden. De Amerikaanse S&P500 boekte vanaf 1 januari een koerswinst van 6,2%, terwijl haar Europese tegenhanger, de Eurostoxx 50, een verlies optekende van 7,5%. Een verschil van 13,7% dat we wel even moeten corrigeren voor de euro/dollar, die in deze periode 3% opliep.

inhaalrace europa_grafiek

Per saldo een verschil van ruim 10% dus. Het is moeilijk te achterhalen waar dat precies aan ligt. De grote Europese bedrijven opereren net zo internationaal als de grote Amerikaanse multinationals. Het heeft wellicht meer met Europa als politieke en monetaire eenheid te maken.

Brexit
De politieke en monetaire problemen spelen al jaren. Door de problemen bij een aantal Europese banken en vooral door Brexit namen veel grote beleggers het zekere voor het onzekere.

Die onderwaardering ten opzichte van de Amerikaanse aandelen mag dan voor een deel te verklaren zijn, toch kan dit ook weer kansen bieden als markten zo’n onderwaardering neigen te overdrijven. Brexit heeft bijvoorbeeld op de meeste bedrijven nog weinig invloed gehad. Het is sowieso de vraag of Brexit straks echt doorgaat.
Het enige concrete op dit moment is dat het Britse pond zo’n 12% lager staat dan voor de Brexit. Daar hebben sommige Europese bedrijven last van, maar de Britse bedrijven profiteren daar weer van.

Europese bankensector
Een ander heikel punt was de Europese bankensector. Een paar voornamelijk Zuid-Europese banken zitten inderdaad in moeilijkheden, dat valt niet te ontkennen. Ook een grote speler in de bancaire wereld als Deutsche Bank heeft het erg moeilijk met veel slechte leningen op de balans.

Gelukkig vielen de kwartaalcijfers van andere grote retailbanken als ING, ABN Amro, KBC en de grote Franse banken vielen juist erg mee.

Daarbij is de huidige onderwaardering niet de enige reden om nog eens goed naar de Europese aandelen te kijken. Het is ook dichter bij huis waar u veel bedrijven beter kent (home bias heet dat). Daarbij loopt u geen valutarisico en het dividendrendement van de Europese aandelen is, ook al door de lagere koerswinstverhouding, zelfs hoger. Daarnaast speelt de sinds begin 2015 sterk gedaalde euro, of de sterke dollar -hoe u het maar wilt zien- de Europese exporteurs in de kaart.

Goede spreiding
Het enige wat ik u op het hart wil drukken is dat u wél moet zorgen voor een goede spreiding. Ga niet voor die ene parel, want dat kan zo maar flink tegenvallen.

Beleg in een brede waaier van kwaliteitsaandelen. Dan kan u, afgezien van het marktrisico, weinig gebeuren. Het oude continent is nog zeker niet afgeschreven.

Terug naar het Beleggerskompas

Martijn Rozemuller

Martijn Rozemuller – Managing director Think ETF’s

Martijn Rozemuller is oprichter en managing director van Think ETF’s. Na zijn studie Technische Bedrijfskunde werkte hij bij handelshuis Optiver, waar hij goede ervaringen op deed met de transparantie, kosten-voordelen en verhandelbaarheid van ETF’s. Think ETF’s ontving de prijs voor Financieel Product van het Jaar in 2013 en 2014.
Blijf op de hoogte van de artikelen van Martijn en onze andere specialisten via het Alex Twitter of Facebook account.

Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel en betreft geen beleggingsadvies van Alex Vermogensbank. Het is belangrijk dat iedere belegging die u overweegt, past bij uw persoonlijke beleggersprofiel. Wij adviseren u om alleen te beleggen in financiële instrumenten die aansluiten bij uw kennis en ervaring.
INGgebouw-e1478684254226_960

Terugblik strategie ING uit Beleggerskompas maart 2016

Artikel maart 2016 teruglezen

In het beleggerskompas van maart 2016, heb ik een strategie besproken voor het aandeel ING. De uitgangspositie was eigenlijk heel eenvoudig. Aandelen ING kopen op € 11 en daar een leveringsverplichting op aangaan op € 13 voor december van dit jaar. De leveringsverplichting werd aangegaan door het schrijven van een call optie. Die leverde toen € 0,46 op. We zijn zeven maanden verder en hoe staat het ervoor?

Peter Siks

Peter Siks – Beleggerstrainer Alex

Aandelen onveranderd
Op de aandelen heeft u niets verdiend. Die noteren nog steeds rond de € 11. Maar u heeft wel twee keer dividend ontvangen. In totaal was dit € 0,65. Daarbij had u ook nog een optie geschreven: de C ING dec ’16 13 op € 0,46. Die optie kunt u nu terugkopen voor € 0,09. (En u weet dat opties terugkopen onder € 0,10 geen transactiekosten kent). De optie levert dus ook nog € 0,37 op. In totaal heeft u dus € 1,02 verdiend op een investering van € 10,54. Dit is een rendement van 9,7 procent in zeven maanden.

Moraal van het verhaal
Voor aandelen in uw portefeuille die u op hoger niveau best zou willen verkopen, is het schrijven van calls interessant. Doe dit alleen als u een gelijkblijvende of licht hogere koers verwacht. Voor de aandelen die volgens u kans maken om ‘door het dak te gaan’, ligt het minder voor de hand. U bent dan immers een leveringsverplichting aangegaan. En als de aandelen op expiratie boven de geschreven uitoefenprijs noteren, moet u echt leveren. Ze zullen u echt niet vergeten.

Dus, neem de portefeuille onder de loep. Wellicht zijn er aandelen waarvan u niet zozeer een daling verwacht maar waarin u ook beperkt opwaarts potentieel ziet. Kijk dan eens wat zes of negen maands-opties opleveren die 5%, 10% of 15% Out of The Money zijn. Wellicht een goede reden om deze strategie nogmaals toe te passen!

Succes met uw beleggingen!

Terug naar het Beleggerskompas

Peter Siks

Peter Siks – Beleggingstrainer Alex

Peter is vloerhandelaar, opleider van marketmakers en trading manager van een effectenhuis geweest. Sinds 4 jaar is hij beleggingstrainer bij de Alex Academy. Daarnaast is hij co-auteur van het boek ‘Beleggen voor Dummies’ en auteur van ‘Beleggen is niet eng’.
Blijf op de hoogte van de artikelen van Peter en onze andere specialisten via het Alex Twitter of Facebook account.

Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel en betreft geen beleggingsadvies van Alex Vermogensbank. Het is belangrijk dat iedere belegging die u overweegt, past bij uw persoonlijke beleggersprofiel. Wij adviseren u om alleen te beleggen in financiële instrumenten die aansluiten bij uw kennis en ervaring.
New York, USA - September 5, 2015: Charging Bull sculpture. The sculpture is both a popular tourist destination, as well as "one of the most iconic images of New York".

Driepoot voor de bulls

Als u gelooft dat de AEX-index gaat stijgen de komende twee jaar, kunt u hierop inspelen door een ETF te kopen die de index volgt. U weet dat u onderweg het dividend ontvangt (zo’n 3,5% per jaar) en dat de ETF eind 2018 hoger noteert dan nu, als de markt ook daadwerkelijk gaat stijgen. U kunt de visie van een hogere AEX-index in december 2018 ook anders vormgeven, bijvoorbeeld met indexopties.

Dit is een strategie die Sem ook graag gebruikt. Hij bestaat uit drie poten. Er wordt een call optie gekocht waarbij tegelijkertijd een call optie met een hogere uitoefenprijs (maar wel dezelfde looptijd) wordt geschreven. Dit zijn de eerste twee poten en die noemen we een long callspread. De derde poot is het schrijven van een put.

Peter Siks

Peter Siks – Beleggerstrainer Alex

In dit artikel wil ik toewerken naar de volgende driepoot die drie keer opgezet gaat worden:
Kopen C XNL dec ’18 450 (noteert nu rond de € 34)
Schrijven C XNL dec ’18 550 (noteert nu rond de € 8)
Schrijven P XNL dec ’18 350 (noteert nu rond de € 21)

Normaal gesproken wordt een driepoot in één keer opgezet. In dit geval zou dat betekenen dat de callspread wordt gekocht voor € 26 en dat de put wordt geschreven op € 21. Totale investering € 5 per driepoot. Drie keer opzetten betekent 3 x 100 x € 5 = € 1.500.

Ik schets nu het scenario waarin deze constructie gefaseerd wordt opgezet maar de uiteindelijke positie zal drie keer de driepoot zijn. De prijzen waarmee ik deze strategie illustreer, zijn de volgende (bij een indexstand van 455 op 29 september 2016)

Het risico van deze strategie
De eerste vraag is: hoeveel geld bent u bereid te verliezen als u het verkeerd inschat? U moet zich goed realiseren dat het risico van deze strategie zit in het schrijven van de put. Dit is een afnameverplichting en die gaat u aan op het niveau van 350 punten. Maar dat betekent dat deze put bij een expiratie in december 2018 bij een indexstand van 200 punten maar liefst 150 punten ‘in the money’ is. Dit betekent dat de put optie dan € 15.000 waard is. Is dit een extreem scenario? Ja. Is het een onmogelijk scenario? Nee.

Dit is dus het risico dat u bereid bent te lopen als u deze driepoot in één keer zou opzetten. In de rest van het artikel werk ik toe naar drie driepoten. Dit risico moet u dus wel kunnen dragen.

De tweede vraag is: staat de AEX-index op de derde vrijdag van december 2018 boven de 550 punten? Dit betekent grofweg een stijging van 20% ten opzichte van de huidige koers. Een koers van de index boven de 550 punten is wel het meest optimale scenario. De gekochte callspreads hebben dan hun maximale waarde bereikt (100 punten = € 10.000 per driepoot) en de geschreven puts zijn waardeloos.

Het break-even point van deze strategie is lastig vooraf aan te geven omdat de positie door de tijd heen opgebouwd wordt.

Hoe te beginnen?
Het gefaseerd opzetten van de driepoot kunt u als volgt doen: u koopt de XNL 450 -550 callspread. Tegelijkertijd schrijft u de één- of tweeweekse put. Die kiest u bijvoorbeeld 10 punten lager en die levert ongeveer € 1 op.

Uw positie:
Gekocht 1 X C XNL dec ’18 450
Geschreven 1 x C XNL dec ’18 550
Geschreven 1 x P XNLW1 444

Hoger
Per saldo is dit een positie die gebaat is bij stijging. De callspread wordt immers meer waard bij stijging en de geschreven put wordt steeds minder waard. Prima dus. Als de markt blijft stijgen en de geschreven put € 0,10 noteert, koopt u deze terug. Uiteraard schrijft u direct een nieuwe put waar meer tijdswaarde uit kan lopen. Of dat de éenweeks of de tweeweeks is, hangt af van wanneer het gebeurt.

Zijwaarts
Als de markt zijwaarts beweegt, wordt de callspread weliswaar iets minder waard (dalende volatility) maar ook de geschreven put gaat naar nul. Als deze put € 0,10 noteert, koopt u deze terug en schrijft u wederom een weekput met meer tijdswaarde.

Lager
Maar hoe te acteren als de markt gaat dalen? Dat is het moment waarop u scherp dient te zijn. U wilt namelijk niet dat de geschreven put intrinsieke waarde krijgt. Dit betekent dat u deze op een bepaald moment door moet rollen naar een verder gelegen afloopweek of maand. Het moment om dit te doen, is als de koers van de index in de buurt komt van de geschreven uitoefenprijs. In dit voorbeeld zou dat rond de 444 punten zijn. U wilt in eerste instantie proberen om de geschreven put een week door te rollen naar een lagere uitoefenprijs en zo geld toe krijgen. Als dit in de volgende week lastig blijkt, kijkt u naar de verder gelegen maandoptie. En u wilt sowieso een paar dubbeltjes toe krijgen bij het doorrollen.

Nog lager
Stel nu dat de markt verder daalt en u had al een maandoptie geschreven op een flink aantal punten onder de indexstand  (out of the money dus). Stel nu dat de markt in rap tempo richting de (geschreven) uitoefenprijs zakt, dan gaat u dus weer rollen en wordt de maandoptie een drie of een zes maandsoptie. En als de markt dan nog verder door daalt, is de ultieme doorrolmogelijkheid de P XNL dec ’18 350. Zodra u die geschreven heeft, is de eerste driepoot een feit.

Uitbreiden
De volgende stap is het direct kopen van de tweede XNL 450 – 550 callspread. Vervolgens schrijft u direct ook weer een put optie met de looptijd van één of twee weken.

Uw positie is dan:
Gekocht 2 X C XNL dec ’18 450
Geschreven 2 x C XNL dec ’18 550
Geschreven 1 x P XNL dec ’18 350
Geschreven 1 x P XNLW1 …..

Nog geen winst
Maar staat u hier op winst? Nee. De eerste gekochte callspread is door de daling van de index fors minder waard geworden. U heeft weliswaar een tweede callspread voor een lagere prijs bijgekocht maar per saldo zult u op verlies staan. Verder heeft het schrijven (en doorrollen) van de puts iets opgeleverd maar dat zal waarschijnlijk te weinig zijn om het verlies in de callspread goed te maken. En de geschreven P XNL dec ’18 350 levert weliswaar veel geld op maar dat is (nog) geen winst. Dat moet het gaan worden als de index weer opveert. Nu is het dus zaak om te blijven vertrouwen in de oorspronkelijk gedachte: een index richting de 550 in december 2018.

Eigenlijk begint het spel met de geschreven put hier voor de tweede keer. Als de markt verder daalt, heeft u voor het doorrollen als ultieme doorrolmogelijkheid de P XNL dec ’18 350.

Op het moment dat deze ook weer gevuld is, heeft u twee complete driepoten staan. U koopt dan de derde callspread en schrijft weer een kortlopende put (die weer doorgerold kan worden). Op deze manier werkt u naar de drie driepoten toe.

Wat is de basisgedachte?
Om in te spelen op een hogere beurs, wordt een langlopende callspread gekocht en wordt een kortlopende put geschreven die – als het nodig is – doorgerold kan worden naar expiratiedatum van de gekochte callspread. Dit resulteert uiteindelijk in een driepoot die met een forse credit is opgezet. Dit is nu een van voordelen van het gestaffeld opzetten van een driepoot in plaats van in één keer. En besef: ook in een zijwaartse of stijgende markt verdient u met de kortlopende geschreven puts geld op de beurs.

Varianten
Uiteraard zijn op deze strategie varianten te bedenken en dan voornamelijk als de markt gaat dalen. Waar de uitgangspositie nu de 450 – 550 callspread is in combinatie met de 350 put, kan het natuurlijk zijn dat de wereld om ons heen veranderd. Het zou kunnen dat de eerste driepoot wordt zoals hierboven beschreven maar dat de tweede driepoot de 400 – 500 callspread is en de 300 put. Dit hangt ook helemaal van de ontwikkelingen van de index af.

NB: het is goed om te beseffen dat de strategie zoals ik hem hier beschrijf ook met afloopmaand december 2020 gedaan kan worden. Dat geeft meer tijd.

Samenvattend
Voor de beleggers die geloven dat de AEX-index in december 2018 hoger staat dan nu, is het kopen van een driepoot op de AEX-index een mogelijkheid. Het is wel belangrijk dat u zich realiseert dat het risico in deze positie de geschreven put is. Daarnaast is een optiecontract op de index ook een ‘zwaar’ contract. Het (theoretisch) maximale verlies van een XNL 350 put is € 35.000! Dit zou wel betekenen dat de AEX-index op nul staat. En als dat het geval is, zijn er grotere problemen dan uw beleggingen….

Ik wens u veel succes op de beurs!

Terug naar het Beleggerskompas

Peter Siks

Peter Siks – Beleggingstrainer Alex

Peter is vloerhandelaar, opleider van marketmakers en trading manager van een effectenhuis geweest. Sinds 4 jaar is hij beleggingstrainer bij de Alex Academy. Daarnaast is hij co-auteur van het boek ‘Beleggen voor Dummies’ en auteur van ‘Beleggen is niet eng’.
Blijf op de hoogte van de artikelen van Peter en onze andere specialisten via het Alex Twitter of Facebook account.

Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel en betreft geen beleggingsadvies van Alex Vermogensbank. Het is belangrijk dat iedere belegging die u overweegt, past bij uw persoonlijke beleggersprofiel. Wij adviseren u om alleen te beleggen in financiële instrumenten die aansluiten bij uw kennis en ervaring.
Euro banknotes, european union currency - close-up with the flag of the European Union and the signature of Mario Draghi, President of the European Central Bank

Hoe ver gaat de ECB

Dit is een vraag die opborrelt als we kijken wat er op dit moment in de markt gebeurt. De beleggers – eigenlijk wereldwijd – volgen de uitlatingen van de Centrale Bank presidenten zeer nauwgezet. Zinnen worden woord voor woord ontleed en vervolgens op een goudschaal gewogen. Ziet het er naar uit dat de rente niet verhoogd wordt of dat er nieuwe stimuleringsmaatregelen komen? De beurs gaat omhoog. Is dit beleggen anno 2016 geworden?

Peter Siks

Peter Siks – Beleggerstrainer Alex

De individuele bedrijfsresultaten zijn belangrijk maar het zijn Centrale Bank presidenten (Kuroda uit Japan, Yellen in de VS, Draghi in Europa en Mark Carney in Engeland) die markten in beweging zetten. Hoe heeft het zover kunnen komen?

De grote recessie
De periode 2008 – 2009 wordt gezien als de grote recessie. Begonnen in Amerika als sub-prime crisis, van gedaante veranderd naar kredietcrisis om vervolgens bankencrisis te worden. In Europa kwam daar nog de Eurocrisis overheen. Dit was de periode waarin de Centrale Banken een ruim monetair beleid voerden. Want de belangrijkste les uit de grote depressie begin vorige eeuw is wel dat het systeem liquiditeit nodig had om niet helemaal stil te vallen. En dat is gebeurd. Eerst in de vorm van kredietfaciliteiten en noodpotjes om uiteindelijk uit te monden in Quantitative Easing (QE) ofwel kwantitatieve verruiming. Ook de ECB is hiermee begonnen, zij het vrij laat in vergelijking met Amerika.

Het feit dat het mondiale monetaire systeem in de woelige periode geld nodig had! Daar zijn de meeste economen het wel over eens. Maar hoeveel? En hoelang? Wanneer stop je? En hoe stop je? Allemaal vragen waarop de antwoorden nog niet helder zijn.

Wat is QE?
Dit is het vergroten van de geldhoeveelheid door een centrale bank door het opkopen van staatsobligaties. De bedoeling is dat de banken het geld dat ze voor deze staatsobligaties ontvangen, uitlenen aan bedrijven en particulieren om hen aan te zetten tot investeringen en consumptie. Dat is goed voor de economie. Een bijkomend effect van een (potentieel) grotere geldhoeveelheid is inflatie. En de primaire doelstelling van de ECB is prijsstabiliteit met een inflatie van iets onder de 2%. Wat in ieder geval voorkomen moet worden, is deflatie. Dat kan er namelijk toe leiden dat consumenten hun aankopen uitstellen. Daarnaast is deflatie negatief voor mensen, bedrijven en overheden met schulden. Waar een schuld bij inflatie ieder jaar iets minder ‘zwaar’ wordt, groeit de schuld bij deflatie.hoe gaat de ECB verder_grafiek

De geldpers wordt bij kwantitatieve verruiming niet aangezet hoewel dit wel vaak zo gezegd wordt. De ECB koopt weliswaar staatsobligaties van banken en boekt het bedrag naar hen over maar daarmee is het geld nog niet in de reële economie terechtgekomen. De bank heeft nu wel geld om uit te lenen. Maar als de bedrijven en particulieren het geld niet lenen is het een papieren transactie en wordt er nog steeds geen geld ‘in de economie gepompt’. En ook de inflatie loopt niet op.

Dit beschrijft redelijk goed hoe de situatie in Europa is. Lage groei (grafiek 1) bij een lage inflatie (grafiek 2). De rente is weliswaar (extreem) laag maar de groei blijft uit.

Verder is een belangrijk aspect van QE dat de staatsobligaties wel gewoon afgelost moeten worden door de overheid. De staatsobligatie die de ECB heeft gekocht worden dus niet kwijt gescholden door de ECB.

Gaat de ECB verder?
Als de situatie niet verbetert, is het niet ondenkbaar dat de ECB  verdere maatregelen overweegt om de groei aan te zwengelen. Hoewel er al veel weerstand was – vooral van de noordelijke lidstaten – tegen QE is de heer Draghi wel in het gelijk gesteld. Het Europese Hof heeft bepaald dat de ECB binnen haar mandaat blijft met het opkoopprogramma QE. Wat de ECB op dit moment doet mag dus. Dit betekent ook dat het mandaat van de ECB wellicht nog wat verder opgerekt kan worden. Maar welke mogelijkheden zijn er nog? Dat is er eigenlijk maar één en dat is monetaire financiering.

Wat is monetaire financiering
Bij monetaire financiering is het de Centrale Bank die een overheid direct financiert. De overheid kan dus investeringen doen zonder schulden te maken. Die schulden zijn immers voor
de Centrale Bank. Dit is dus het grote verschil met QE waarbij de centrale bank weliswaar staatsobligaties koopt maar die moet de overheid die de obligaties heeft uitgegeven, gewoon terugbetalen. Bij monetaire financiering hoeft er niet terugbetaald te worden. Je zou duskunnen zeggen dat “er geld in de economie gepompt wordt”. Verder is het zo dat monetair financieren niet goed is voor de balans van de Centrale Bank. Die verzwakt omdat tegenover de uitgave geen enkele vordering of asset staat. Dus monetaire financiering is van een hele andere orde dan QE.

Monetaire financiering is binnen de Europese Unie niet toegestaan. En daar zijn goede redenen voor. Het eerste gevaar is dat de overheid niet goed op haar uitgaven let en steeds verder uitdijt. Geld is immers geen probleem. Het tweede probleem is het feit dat de Centrale Bank haar greep kan verliezen op de hoeveelheid geld die in omloop is. Dit zou kunnen leiden tot fors hogere inflatie terwijl de hoofddoelstelling van de ECB prijsstabiliteit is. En die hogere inflatie leidt tot stijgende rentes, waardoor het nog aantrekkelijker wordt om de nieuwe uitgaven van de overheid maar weer te financieren door meer geld van de ECB. Kortom, hyperinflatie ligt dan op de loer. In Venezuela is dit bijvoorbeeld het geval. Volgens het IMF zal de inflatie dit jaar 480% aantikken om in 2017 door te stijgen tot boven de 1.500%. Hyperinflatie speelde ook in Duitsland in 1923 en recent in Zimbabwe.

Helikoptergeld 
Een variant van monetaire financiering is ‘helikoptergeld’. De term spreekt voor zich. Het geld komt dan direct op de rekening van de particulieren. (Ik laat de legale en praktische aspecten geheel buiten beschouwing). Maar de vraag is wat de burgers er mee gaan doen? Gaan ze het daadwerkelijk uitgeven? Of gaan ze juist sparen of hun schulden aflossen? Dat laatste is natuurlijk goed denkbaar. “Een wereld waarin het geld gratis wordt, is helemaal gek geworden en zal waarschijnlijk nog veel gekker worden. Ik hou dit geld liever achter de hand voor nog vreemdere tijden.”

Kortom, als het geld niet wordt uitgegeven, is er nog steeds niets gewonnen. De consumptie neemt namelijk niet toe. Dit zou er bijna voor pleiten monetaire financiering van investeringen door de overheid te verkiezen zijn boven helikoptergeld. De overheid zal namelijk echt gaan investeren maar of particulieren ook gaan consumeren is de vraag.

Hoe nu verder
Het is goed om te herhalen dat monetair financieren niet toegestaan is binnen de EU. De gevaren zijn te groot. Dit neemt niet weg dat de lopende ‘helikopter-geld-discussie’ verder uitgebreid gaat worden. (Het is trouwens al voorgesteld door 18 leden van het Europees Parlement aan de heer Draghi in een brief. Hier is de brief te lezen). De rationale daarbij zal zijn dat de huidige maatregelen te weinig effect sorteren.

Terug naar het Beleggerskompas

Peter Siks

Peter Siks – Beleggingstrainer Alex

Peter is vloerhandelaar, opleider van marketmakers en trading manager van een effectenhuis geweest. Sinds 4 jaar is hij beleggingstrainer bij de Alex Academy. Daarnaast is hij co-auteur van het boek ‘Beleggen voor Dummies’ en auteur van ‘Beleggen is niet eng’.
Blijf op de hoogte van de artikelen van Peter en onze andere specialisten via het Alex Twitter of Facebook account.

Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel en betreft geen beleggingsadvies van Alex Vermogensbank. Het is belangrijk dat iedere belegging die u overweegt, past bij uw persoonlijke beleggersprofiel. Wij adviseren u om alleen te beleggen in financiële instrumenten die aansluiten bij uw kennis en ervaring.
cover-intelligent-investor1_960

Het getal van de oude meester: The Graham Number

In het beleggerskompas vindt u een aantal beurswijsheden van Warren Buffett, een grootheid op het gebied van waardebeleggen (value investing). De kneepjes van het vak leerde hij van Benjamin Graham. Deze grondlegger van het waardebeleggen heeft een aantal boeken geschreven, waarvan de bekendste ‘The Intelligent Investor’ uit 1949 is. Buffett zegt over dit boek: ‘if you read just one book on investing during your lifetime, make it this one’. Het mooie is dat het boek sinds 2015 ook in het Nederlands te koop is onder de titel ‘De intelligente belegger’* en volgens Graham is dat: ‘een realist die aandelen verkoopt aan optimisten en ze koopt van pessimisten.’

Hans Oudshoorn

Hans Oudshoorn – Beleggerstrainer Alex

Waardebeleggen
Terug naar waardebeleggen. In de ogen van Graham is dat geld verdienen met aandelen zonder grote risico’s te nemen. Graham introduceerde de veiligheidsmarge (margin of safety) die u als belegger moet aanhouden. Daarnaast leerde hij aandelenbeleggers de dagelijkse koersfluctuaties op de beurs min of meer te negeren. Als aandeelhouder belegt u voor de lange termijn en op de lange duur zal de waarde van het bedrijf tot uiting komen in de aandelenkoers. Een andere les: verdiep u in de financiële staat van een bedrijf, check de kengetallen (van solvabiliteit tot rentabiliteit), zodat u weet wat de verdiencapaciteit van de onderneming is. Met deze verdiencapaciteit kan de intrinsieke waarde van een aandeel worden bepaald.

Twee belangrijke pijlers
Gelukkig heeft Graham een vuistregel ontwikkeld die bekend staat als ‘The Graham Number’. Deze vuistregel is gebaseerd op de pijlers boekwaarde en koers-winstverhouding. Vrij vertaald zegt hij in hierover zijn boek: “De prijs van een aandeel mag niet meer dan 1,5 keer de meest recente boekwaarde bedragen. Een koers-winstverhouding onder de 15 kan wél een hogere prijs ten opzichte van de boekwaarde rechtvaardigen.” De boekwaarde van een onderneming is gelijk aan het eigen vermogen van een bedrijf en wordt meestal per aandeel uitgedrukt. Ook Graham berekende het op deze wijze.

Het product van zijn twee pijlers (1,5 x 15) zou in de ogen van Graham niet boven de 22,5 uit mogen komen. Dat betekent dat een aandelenkoers van 2,25 keer de boekwaarde en een koers-winstverhouding van 10 gerechtvaardigd is, evenals een aandelenkoers van 2,5 keer de boekwaarde en een koers-winstverhouding van 9. Anders gezegd, de pijlers mogen variëren, zolang het product maar niet boven de 22,5 uitkomt.

Vuistregel: formule gerechtvaardigde waarde
Voor de berekening van de maximale koers die u voor een aandeel zou moeten betalen, zijn nu nog maar twee andere getallen nodig: de actuele boekwaarde en winst per aandeel (WPA). Vervolgens berekende Graham een ‘gerechtvaardigde waarde’; een soort koersdoel. Dit koersdoel vergeleek hij met de actuele beurskoers. In formulevorm ziet ‘The Graham Number’ er zo uit:

IntelligenteBelegger_forms_v2-1

Werkt u net als ik met Excel, dan kunt u de uitkomst van het product verheffen tot de macht 0,5. Vult u het in voor bijvoorbeeld het aandeel Royal Dutch Shell, dan is de uitkomst:

 • (22,5 * € 0,4 * € 21,13)^0,5 = € 13,80

Op basis van de vuistregel is het aandeel met een actuele koers rond € 21,50 aan de dure kant. Informatie over de boekwaarde per aandeel kunt u in veel gevallen via de website van het bedrijf zelf vinden via de tab Investor Relations. Ook kwartaalcijfers bieden een schat aan input voor het berekenen van financiële kengetallen.

Vooruitkijken
Terug naar de berekening. Aangezien beleggers graag vooruit kijken heb ik de berekening ook gemaakt op basis van de verwachte winst van 2017:

 • (22,5 * € 0,97 * € 21,13)^0,5 = € 21,48

Op basis van de vuistregel is het aandeel met een actuele koers rond € 21,50 juist geprijsd. Herstelt de olieprijs niet, en zakt de WPA naar verwachting, dan kunt u snel de eerste impact berekenen. En uw conclusies trekken.

Ik daag u uit de berekeningen te maken voor andere aandelen uit de AEX of AMX. Het zal u niet verbazen dat vooral financials op basis van de formule aan de goedkope kant lijken…

Let op
Het getal van Graham is geschikt voor beleggers die een indruk willen krijgen van aandelenwaarderingen. Het is een eerste filter dat gebruikt kan worden en ontslaat u niet van de verplichting een uitgebreidere fundamentele analyse van een onderneming te maken. Het is een quick scan, maar er zijn meer financiële kengetallen die een rol spelen bij de selectie van aandelen.

Heel veel succes op de beurs.

*Bent u geïnteresseerd in het boek van Benjamin Graham, klik hier om het te bestellen.

Terug naar het Beleggerskompas

Hans Oudshoorn

Hans Oudshoorn – Beleggingstrainer AlexGouden Stier Nominatie

Hans is al vanaf de oprichting werkzaam bij Alex en sinds 10 jaar beleggingstrainer van de Alex Academy. Hij is co-auteur van het boek ‘Beleggen voor Dummies’ en columnist van onder andere NRC Handelsblad en DFT.
Blijf op de hoogte van de artikelen van Hans en onze andere specialisten via het Alex Twitter of Facebook account.

Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel en betreft geen beleggingsadvies van Alex Vermogensbank. Het is belangrijk dat iedere belegging die u overweegt, past bij uw persoonlijke beleggersprofiel. Wij adviseren u om alleen te beleggen in financiële instrumenten die aansluiten bij uw kennis en ervaring.